Ordinul nr. 772/2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreþilor ºi traducãtorilor autorizaþi folosiþi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiþiei ºi Libertãþilor Cetãþeneºti, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Direcþia Naþionalã Anticorupþie, de organele de urmãrire penalã, de instanþele judecãtoreºti, de birourile notarilor publici, de avocaþi ºi de executori judecãtoreºti

Sursă: Ordinul nr. 772/2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești – Lege5 Online

Advertisements